movisie

Samenwerkingsspiegel

Wilt u reflecteren op de samenwerking die u heeft met partners binnen een netwerk of samenwer-kingsverband? Dat kan snel en eenvoudig met de Samenwerkingsspiegel. De Samenwerkingsspiegel is een online zelfevaluatie-instrument voor samenwerkingsverbanden en netwerken. Het geeft inzicht in hoe samenwerkingspartners de kwaliteit, de organisatie van de samen-werking en de eigen inzet daarin ervaren. Daarnaast biedt de Samenwerkingsspiegel inzicht in wat de deelnemers zien als het doel en de gewenste uitkomsten van het samenwerkingsverband. De uitkom-sten zijn een hulpmiddel om onderling de dialoog aan te gaan over het verloop van de samenwerking en mogelijke verbeterpunten.

Hoe werkt het?

 1. Nodig samenwerkingspartners uit

  Bent u initiatiefnemer om de Samenwerkingsspiegel te gebruiken? Nodig dan uw samenwerkingspart-ners uit om de Samenwerkingsspiegel in te vullen. Via de button maakt u een nieuwe groep aan en kunt u deelnemers uitnodigen en de groepsresultaten beheren.

 2. Invullen van de Samenwerkingsspiegel

  Elke deelnemer die u uitgenodigd heeft, wordt gevraagd om stellingen te beantwoorden op een drietal onderdelen:

  1. De organisatie van de samenwerking
  2. De kwaliteit van de samenwerking
  3. Eigen betrokkenheid en inzet bij de samenwerking

  Daarnaast bestaat de vragenlijst uit een tweetal open vragen over de beoogde doelen en gewenste resultaten van de samenwerking. Elke deelnemer kan de Samenwerkingsspiegel anoniem invullen. Dit bevordert het geven van eerlijke antwoorden. Nadat u deelnemers hebt uitgenodigd kunt u zelf ook de vragenlijst invullen

 3. Bespreek de groepsresultaten

  De antwoorden van elke deelnemer worden verzonden en opgeslagen in de resultatenmodule. Als ´beheerder´ van de Samenwerkingsspiegel heeft u als enige toegang tot de groepsresultaten. De uit-komsten zijn een indicatie hoe de samenwerking wordt ervaren en geven inzicht in waar eventuele ver-beterpunten zitten die aandacht vragen. Het is aan u om de groepsresultaten te delen en te bespreken met alle samenwerkingspartners.

Nodig deelnemers uit

Meer informatie over het gebruik van de Samenwerkingsspiegel? Of advies over het versterken van de samenwerking aan de hand van de uitkomsten? Neem contact op met: Daan de Bruijn d.debruijn@movisie.nl 030-7892098